Sådan er forløbet 

Vi hjælper dig hele vejen igennem

Før begravelse 

Efter dødsfaldet kontaktes bedemanden, og her aftaler vi hvor den personlige samtale skal foregå.

Det kan foregå i afdødes, eller i de pårørendes hjem, det kan også foregå hos os.

Under samtalen finder vi ud af om afdøde skal jordbegraves eller kremeres.

Afdøde skal begraves senest på 8. dagen efter dødsfaldet, men i nogle tilfælde kan dette forlænges, med lægelig godkendelse.


Kistelægning 

Er dødsfaldet sket på et sygehus, sker kistelægningen ofte af personalet på stedet, efter aftale med bedemanden.

Er dødsfaldet sket i hjemmet, på plejehjem eller Hospice, så sker kistelægningen typisk af bedemanden, enten med en medhjælp, eller sammen med de pårørende.


Samtale - Det skal vi tale om

 • Personlige informationer, som skal bruges for at udfærdige dødsanmeldelsen.

 • Valg af kiste, og om afdøde skal iklædes eget tøj eller ligtøj. 

 • Urnevalg, hvis afdøde skal kremeres.

 • Blomsterudsmykning af kiste og kirkerum.

 • Hvor og hvornår bisættelsen eller begravelsen skal foregå.

 • Hvorfra den skal være og om det skal være kirke eller kapel.

 • Udformning af dødsannonce til indrykning i avis eller afdøde.dk.

 • Kørslen med rustvognen, og om vi skal køre forbi eller gøre holdt bestemte steder.

 • Gravstedet.

 • Om der ønskes afholdelse af mindesamvær.

 • Skal der tages kontakt til fagforening, sygekasse, sygeforsikring, gruppe eller livsforsikring.

 • Bestilling af gravsten, eller tilføjelse på eksisterende gravsten.

 • Særlige øvrige ønsker.


Ved kirken 

Hvis andet ikke er aftalt, så flyttes kisten fra kapel eller sygehus til kirken på begravelsesdagen.
Kisten vil står i kirken cirka en time før handlingen.
Kisten og kirkerummet bliver evt. pyntet af gartner.
Omkring en halv time før handlingen vil bedemanden møde op i kirken. Bedemanden er behjælpelig med modtagelse og udlægning af blomster.

I nogle tilfælde tager de nærmest pårørende i mod de fremmødte i våbenhuset, i andre tilfælde sætter de sig ind i kirken, og hilser først på de fremmødte efter handlingen.

Ved bisættelser bæres kisten ud af kirken af de pårørende, kisten sættes her ind i rustvognen og mens bedeslag lyder, er der mulighed for at lægge blomster eller personlige effekter på kistelåget.
Når familien er klar lukkes rustvognen, og der køres fra stedet.

Ved begravelser bæres kisten ud af kirken af de nærmeste pårørende, herefter føres kisten til graven.
 De samme personer som bærer kisten, sætter tov i grebene på kisten og sænker kisten i graven. Når kisten er sat i graven lyder bedeslag.


Efter begravelse 

Efter begravelsen lægges blomster og kranse ud på gravstedet.
Gravkastning ved jordbegravelser, tager cirka 2 timer, og herefter kan man komme tilbage og se gravsted og blomster.

Ved bisættelser bliver blomster og kranse kort tid efter højtideligheden, lagt ud på gravstedet, hvis man har valgt at have et gravsted.
Hvis man der imod har valgt at asken skal spredes på havet, eller ikke har valgt gravsted, så lægges blomster og kranse på fællesplænen på kirkegården.
Det kan ved nogle kirker være bedemanden der sørger for blomsterudlægningen.

Der går typisk 8 dage før urnen kommer retur fra krematoriet, denne leveres direkte til kirkegården, som så retter henvendelse til de pårørende, med henblik på urnenedsættelse.

Man må i Danmark ikke have urner med aske stående hjemme, dog er det tilladt at asken spredes over havet, hvis den afdøde, før sin død har nedskrevet sit ønske herom.


Er afdøde ikke medlem af Folkekirken, har man heller ikke krav på at der kommer en præst til begravelsen. Har afdøde ønsket, at der ingen præst skal deltage i højtideligheden, men er afdøde fortsat har været medlem af Folkekirken, så er det den lokale sognepræst der afgør om denne vil forrette jordpåkastelse på kisten.

Har man valgt ikke at være medlem af Folkekirken, så skal man være opmærksom på, at priser til kremering og kirkegård vil være dyrere.


Økonomi

Efter et dødsfald spærres afdødes konti i bank eller sparekasse, indtil bobehandling har fundet sted i Skifteretten.

Der kan i nogle tilfælde udpeges en bobestyrer, og pengeinstitutterne accepterer ofte, at der hæves penge til betaling af begravelse. 

I tilfælde hvor der ikke er penge nok til begravelsen i afdødes bo, er det den der har bestilt begravelsen, som hæfter for betalingen.

Der kan søges om begravelseshjælp ved Udbetaling Danmark.
Begravelseshjælp er et formuebestemt, ansøgningsskema, som udleveres af bedemanden og kan ligeledes findes på Borger.dk

Der kan læses mere om begravelseshjælp her på vores hjemmeside under "Begravelseshjælp".