Begravelse

Ved en begravelse er der tale om, at kisten bliver sunket i jorden. 

Her er vi også behjælpelige og sørger for: 
  • Kiste 
  • Iklædning og Ilægning 
  • Kørsel med rustvogn
  • Koordinering med præst, kor, organist mv. 
  • Al dokumenthåndtering og indberetning til myndighederne 
  • Blomster 

Begravelse 

Fra 11.000.-