Persondataloven - GDPR 

Oplysningspligt i medfør af Persondataloven.

Persondataloven 

I forbindelse med vores arbejde med Bisættelse eller Begravelse indsamler vi dine personlige data i form af; 
Navn,
Adresse,
Telefonnummer,
E-mailadresse og
cpr.nr.
Dette gør vi af hensyn til vores bistand og til brug for fakturering samt til brug for relevante myndigheder som kirkekontor, krematorium, Udbetaling Danmark, stenhugger med videre. 
Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke sikre en korrekt gennemførelse af en Begravelse eller Bisættelse.
I tilfælde af manglende betaling, kan dine oplysninger videregives til advokat eller inkassobureau. 

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i henhold til Persondataloven og gemmer dine oplysninger i 5 år af hensyn til vores bogholderi.
Oplysninger, der ikke længere har relevans, slettes.

Dataansvarlig ved Bedemændene Brødrene Nielsen, er adm. direktør Martin Emil Nielsen. 
Såfremt du ønsker indsigt i de registreret data vi har indsamlet om dig, og har du indsigelser imod de indsamlet oplysninger, kan der tages kontakt til dataansvarlig.

Den rette klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjepart uden dit klare samtykke.
Et samtykke kan tilbagekaldes.
Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk o. lign. eller samkører vore registre med andre registre.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt på computere i elektronisk form.
Computere med videre er placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til disse data.

Vi opdaterer oplysningerne om persondata, såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt.

Vi vil løbende opdatere og oplyse dig om persondatalovgivningen, når lovgivningen eller udviklingen inden for hvordan elektronisk data skal behandles, gør det nødvendigt.
I et sådan et tilfælde vil det fremgå tydeligt på vores hjemmeside.