Vi er din bedemand i hele Jylland & på Fyn

Vi hjælper dig gennem den svære tid

Hos Bedemændene Brødrene Nielsen, er vi bedemænd med faglighed- og menneskelighed. 


Hos os, er bedemændene Martin og Nicolaj Social- og sundhedsfagligt uddannet, med bred erfaring fra social- og sundhedsområdet. 
Bedemændene gør dagligt brug af deres uddannelse og derved sikrer en høj faglighed i arbejdet. 
Ligesom at faglighed vægtes højt, vægtes menneskelighed lige så højt. 


I vil møde bedemænd med faglighed og menneskelighed. 


Bedemændene Brødrene Nielsen, er en bedemandsforretning med fokus på at drive bedemandsforretning, ud fra værdierne; Etik, Respekt og Gennemsigtighed.
Som grundtanke, skal en hver afsked være værdig; også for de pårørende. 
Når livet slutter står man tilbage som pårørende, i sorg og overfor en række beslutninger og praktiske foranstaltninger der skal klares. 
Bedemændene Brødrene Nielsen, vil være behjælpelig med det du ønsker,  ud fra et fælles livsmål; At hjælpe vores medmennesker, gøre brug af vores faglighed og dygtighed – i alle faser af livet.
Hos os ligger vi vægt på en værdig afsked, for den afdøde og for de efterladte. 
Vores fornemmeste opgave er, at sikre en værdig afsked til den afdøde og at I som pårørende føler jeg trygge hele vejen igennem processen. 
Bedemændene Brødrene Nielsen består af brødrene Bedemændene Nicolaj og Martin Nielsen. 
Vi har begge en social- og sundhedsfaglig baggrund og stor erfaring inden for ældreområdet, psykiatrien samt handicapområdet. 
Herudover er Claus Heldt ansat i virksomheden som bedemand og vil typisk være i behjælpelig i det sønderjyske, hvor Claus også bor. 

Vores hovedafdeling ligger i Fredericia, hvor vi begge ligeledes bor privat.
Med vores hoved placering i Fredericia, er vi hurtigt ude i store del af Jylland og på Fyn.