Bisættelse

Ved en bisættelse vil afdøde efter ceremoni fra kirke, kapel eller lignende blive kørt til krematoriet. 
Efterfølgende vil urnen blive kørt til den ønskede kirkegård, eller ved ønske til spredning over havet. 

Her er vi også behjælpelige og sørger for: 
  • Kiste 
  • Urne
  • Iklædning og Ilægning 
  • Kørsler
  • Al dokumenthåndtering og indberetning til myndighederne 

Bisættelse

12.200.-

Ring døgnet rundt

Vi er ved telefonen døgnet rundt