Begravelseshjælp

Vi søger begravelseshjælp for dig 

Begravelseshjælp

Du har mulighed for, at søge om begravelseshjælp i forbindelse med et dødsfald. Begravelseshjælp kan du selv søge som pårørende til afdøde eller vi kan gøre det for jer. 

Kort om reglerne: 
Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten, og afdøde havde ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere: 
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 12.500 kr. (2024) i begravelseshjælp.


  Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

  • Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 12.500 kr. (2024) i begravelseshjælp.
  • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 41.800 kr. (2024). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue 54.300 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.

   Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 20.950 kr. (2024). 
   Er afdødes formue over 33.450 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Eksempler på formue kan være:
 • Indestående i banken
 • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • Kontanter
 • Ejendomsværdi
 • Værdi af andele i andelsboligforeninger
 • Anparter og investeringsbeviser
 • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet - engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • Dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957
Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 10.450 kr. (2024)